Logların Filtrelenmesi

Log arama ve filtreme sayfasında cihazların aldığı logları görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve CSV veya PDF formatında dışarı aktabilirsiniz.


Filtre Alanlarının Tanımlanması

Loglar > Logları Görüntüle sayfasında sütun seçimi yaptıktan sonra sütun adının hemen altında bulunan alana filtrelemek istediğiniz değeri giriniz.

Önemli Uyarı: Aramaların nasıl yapıldığı ile ilgili detaylı anlatımı  Genel Özellikler 
dökümanında bulabilirsiniz.

Bazı filtreleme alanları daha önceden alınan loglara göre size filtreleme önerileri sunacaktır. Bu öneri alanlarından seçim yapabilirsiniz.


Yıldız (*) operatörü
├── *facebook* : içinde facebook geçen kayıtları listeler.
├── *.com : .com uzantısı ile biten kayıtları listeler.
└── 192.168.* : 192.168 ile başlayan kayıtları listeler.

Ünlem (!) operatörü
├── !www.facebook.com : www.facebook.com dışındaki kayıtları listeler.

Virgül (,) ile birden fazla filtre tanımlama
├── www.facebook.com,www.twitter.com : www.facebook.com ve www.twitter.com 
kayıtlarını listeler.
Büyüktür ve Küçüktür (> , <)
├── Sentbyte ve rcvdbyte alanlarında kullanılır.
Veri boyutunu byte, kb, mb, gb cinsinden seçebilirsiniz.
├── >10MB : 10 mb dan büyük trafiği listeler.
├── <10KB : 10 kb dan küçük trafiği listeler.
Operatör kombinasyonları
├── !*youtube* : içinde youtube geçmeyen kayıtları listeler.
├── !192.168.* : 192.168 ile başlamayan kayıtları listeler.
├── !*.10.100 : 10.100 ile bitmeyen kayıtları listeler.
├── *youtube*,*vimeo* : youtube ve vimeo içeren kayıtları listeler.
├── !www.facebook.com,!www.twitter.com : www.facebook.com ve www.twitter.com içermeyen 
kayıtlarını listeler. └── !api.google.*,*.google.com : google.com ile biten yalnız, api.google ile başlamayan
soplog Günlük Log Arama Tarih Aralığında Log Arama Logların Filtrelenmesi