Mail Gönderim Profili Oluşturma

Soplog üzerinde mail gönderim profili tanımlayarak bu profillere uyarı mailleri (Log alınamadığında, imzalama/yedekleme işlemi başarılı/başarısız olduğunda) ve Zamanlanmış Rapor Mailleri gönderebilirsiniz.

Uyarı Maillerini; Ayarlar > Mail Ayarları > Mail Gönderim İzinleri sayfasından aktif edebilirsiniz.

Zamanlanmış Raporları; Zamanlanmış Raporlar dokümanını inceleyerek aktif edebilirsiniz.


Profil Oluşturma

Ayarlar > Mail Ayarları > Mail Gönderim Profili sayfasına gidiniz.

Ad bölümü, mail profil tanımlamaları için gereklidir. Mail profil seçimlerinde bu isim ile görünecektir.

Açıklama bölümü, bu alana herhangi bir açıklama girebilirsiniz.

Mail Listesi, maillerin gönderileceği kişilerin mail adresleri girilmelidir


Tanımlamanın ardından profiller aşağıdaki gibi görünecektir.Mail Profili Oluşturma Logların Mail Olarak Gönderilmesi Alert Mail