Versiyon 3.3.4- 7 Ocak 2023

Genel

 • düzeltme Tubitak KamuSM API adresleri güncellendi. İmza doğrulama hatası giderildi.
 • yeni Windows DHCP logları görüntüleme özelliği getirildi.
 • düzeltme Mail gönderim ayarlarında güvenlik ve uyumluluk iyileştirmesi yapıldı.
 • düzeltme Genel küçük düzeltmeler yapıldı.

Hotspot

 • yeni İletişim Makinesi sms provider eklendi.
 • yeni MobilPark sms provider eklendi.
 • yeni VatanSMS provider eklendi.
 • yeni Maradit SMS provider eklendi.
 • yeni Otomatik gizli kelime özelliği eklendi.
 • yeni Otomatik gizli kelimenin yenilenme sıklığı Günlük, Haftalık, Aylık olarak seçilebilir hale getirildi.
 • yeni PaloAlto için LDAP ile hotspot üzerinden oturum açma özelliği eklendi.

IP Kullanıcı Rehberi

 • yeni MAC adresi ile kullanıcı adı çözümleme özelliği getirildi.
 • yeni Kullanılmayan OLAP veritabanları kaldırıldı.

Entegrasyon

 • yeni ElektraAPI, Europrotel, Opera ve Sedna otel yazılımları ile entegrasyon sağlandı.

Versiyon 3.0.2 - 4 Kasım 2022

Entegrasyon

 • yeni PaloAlto Log ve Raporlama modülü eklendi.
 • yeni PaloAlto Hotspot entegrasyonu tamamlandı.
 • yeni Zyxel ZyWall Log ve Raporlama modülü eklendi.
 • yeni Zyxel ZyWall Hotspot entegrasyonu tamamlandı.
 • yeni Otel ve veritabanı entegrasyon modülü geliştirildi.
 • yeni Amonra, Elektra ve SistemOtel otel yazılımları ile entegrasyon sağlandı.
 • yeni Posta Güvercini, 3GBilişim, CodecFast, JetSMS SMS sağlayıcıları eklendi.
 • düzeltme Küçük hatalar giderildi.

Hotspot

 • yeni PaloAlto Hotspot Online user yönetimi eklendi.
 • yeni Zyxel ZyWall Hotspot Online user yönetimi eklendi.
 • yeni Otel misafirleri için ayrı giriş sayfası oluşturuldu.
 • yeni Hotspot için haftalık yenilenen gizli kelime üretme özelliği eklendi.
 • düzeltme Küçük hatalar giderildi.

Log Analiz

 • yeni Log toplama süreçlerinde performans iyileştirmeleri yapıldı.

Raporlar

 • yeni OLAP Raporlama özelliği opsiyonel hale getirildi.
 • düzeltme Kullanılmayan OLAP veritabanları kaldırıldı.

Versiyon 2.5.8 - 25 Kasım 2021

Hotspot

 • yeni Firewall Api Bağlantısı özelliği eklendi.
 • yeni Online Kullanıcılar sayfası eklendi.
 • yeni Beyaz / Kara Liste özellikleri eklendi.
 • yeni Captive Portal Kullanıcısı açma özelliği eklendi.
 • yeni AsistBT SMS firması eklendi.
 • düzeltme Küçük hatalar giderildi.

Log Analiz

 • yeni SentByte ve RcvByte alanlarında büyük ">" ve küçük "<" arama özellikleri eklendi.

Raporlar

 • yeni IP Kullanıcı rehberinde bulunan kayıtlar, raporlarda gösterilecek şekilde gruplandı.

Genel

 • yeni Hotspot kullanıcılarını yönetmek için "hotspot_profile" adında yeni bir profil eklendi.

Versiyon 2.5.7 - 27 Ekim 2021

Hotspot

 • düzeltme Küçük hatalar giderildi.
 • düzeltme Performans iyileştirmeleri yapıldı.

Raporlar

 • yeni Otomatik rapor maili gönderimi eklendi.
 • yeni PDF rapor çıktı özelliği eklendi.

Genel

 • yeni Mail profil yönetimi özelliği eklendi.
 • düzeltme Windows yeniden başlatma sonrası, web arayüzünün otomatik başlatmama hatası giderildi.

Versiyon 2.5.4 - 1 Mart 2021

Hotspot

 • yeni Hotspot modülü geliştirildi.
 • yeni Hotspot ayarları eklendi.
 • yeni LDAP Active Directory doğrulama/oturum açma entegrasyonu yapıldı.
 • yeni NetGSM SMS sağlayısı entegrasyonu yapıldı.
 • yeni TTMesaj SMS sağlayısı entegrasyonu yapıldı.
 • yeni MesajÜssü SMS sağlayısı entegrasyonu yapıldı.
 • yeni KVKK Açık Rıza, Aydınlatma metinleri ve Kullanım Sözleşmesi metinleri için HTML düzenleme seçeneği eklendi.

Raporlar

 • yeni VPN raporları eklendi.
 • düzeltme Mevcut raporlar optimize edildi.

Genel

 • düzeltme Log arama/filtreleme modülü için optimize edildi.
 • düzeltme Log parser regex güncellendi.
 • düzeltme Güvenlik zafiyetleri giderildi.
 • düzeltme Minor hatalar giderildi.

Versiyon 2.1.4 - 15 Eylül 2020

Raporlar

 • yeni Rapor modülü geliştirildi
 • düzeltme Log arama-filtreleme düzenlendi

Versiyon 2.0.2 - 24 Nisan 2020

Ürün Duyurusu

 • düzeltme Beta versiyon testleri tamamlandı.
 • yeni SOPLOG duyuruldu.